Ekstraordinært Årsmøte i Kattem IL Fotballklubb 28. mai

Til medlemmer i Kattem IL Fotballklubb

Det innkalles med dette til ekstraordinært Årsmøte i Kattem IL Fotballklubb.

Dato: 28. mai 2015

Tid: kl. 19:00

Sted: Klubblokalets møterom i Gulspurvveien 33

På det ordinære Årsmøtet 25. februar 2015 ble det vedtatt å realisere de planlagte delprosjekter som ble presentert.

Nå innkalles det for å få et Årsmøtevedtak på et nødvendig låneopptak i MelhusBanken for å finansiere delprosjektene og følgende forslag vil bli presentert:

Låneopptak i forbindelse med nye anlegg

 «I forbindelse med gjennomføringen av planlagte prosjekter i regi av Kattem IL Fotballklubb vedr. opparbeidelse av en ny 9`er kunstgressbane, bytte av kunstgressdekke på eksisterende 11`er bane, oppføring av nytt lysanlegg, opparbeidelse av flerbruksareal og oppføring av redskapsbod m/toalett- og bodløsning på området, er det beregnet et midlertidig lånebehov/byggelån på kr. 7.000.000,-.

 Søknad om byggelån stort kr. 7.000.000,-, med konvertering av byggelån over til et ordinært nedbetalingslån ved ferdigstillelse av prosjektene, er behandlet og godkjent av MelhusBanken. Byggelån/konverteringslån  kommer i tillegg til dagens nedbetalingslån i MelhusBanken stort ca. kr. 1.330.000,-. Det er i tilsagn fra MelhusBanken forutsatt en samlet nedbetalingstid på inntil 20 år fra åpning av byggelån til full innfrielse, og som sikkerhet for lån skal det etableres kommunal garanti for hele lånebeløpet. Det er også forutsatt at det foreligger vedtak om låneopptaket i årsmøte/ekstraordinært årsmøte. Langsiktig lån knyttet til ovennevnte prosjekter, etter at bl.a. tilført egenkapital fra klubben, tilskudd fra kommunen og spillemidler er fult utbetalt, er forventet å  utgjøre inntil ca. kr. 4.000.000,-. Dette kommer da også i tillegg til dagens lån tilhørende klubben.

Styrets forslag til vedtak

Det vedtas herved at Kattem IL Fotballklubb kan oppta nytt lån inntil kr. 7.000.000,- i MelhusBanken til de formål og øvrige vilkår som beskrevet ovenfor. I samsvar med klubbens signaturrett gis styrets leder alene fullmakt til å inngå endelig avtale om byggelån og signerer på nødvendige låne- og sikkerhetsdokument hos banken. Ved senere behov for endringer av inngått låneavtale, derav også konverteringslån ved ferdigstillelse av prosjektet, dog innfor dagens lånerammer og øvrige vilkår nevnt ovenfor, gis styrets leder fullmakt til å signere og forplikte Kattem IL Fotballklubb ovenfor långiver»   

Henrik H. Hernes
Styreleder, Kattem IL Fotballklubb
Tlf: 92 09 19 79
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTET !

Med vennlig hilsen
Kjell Bekken
Daglig leder, Kattem IL Fotballklubb

 

Nytt drifts/redskapsbygg

Styret har besluttet å realisere et drifts/redskapsbygg med toaletter, lagrings/bodplass for alle lag, flytting av kiosk samt areal for utstyr til banevedlikehold. Bygget er et sandwich isolert stålbygg som bestilles i byggesett med montering. Det er gitt positiv forhåndsuttalelse fra kommunen vedrørende spillemidler og kommunal støtte og det sendes nå inn nødvendige søknader for å få realisert dette allerede i høst. Dette lar seg realisere med minimale kostnader for klubben fordi mange har gitt tilsagn til å støtte opp under dette med dugnadsinnsats:

Brende AS graver ut tomten som sponsing pga kontrakten med ny bane. Ramlo AS bidrar med sponsing / meget lave priser på massetransport / fyllmasser / grus / pukk. K. Lund bidrar med utstyr til kiosk og toaletter. Et par rørleggere kan si seg villig til montering – enda flere kan gjerne melde seg på.

Klubben mangler noen til å bidra på elektrisk anlegg, vi har behov for 4 – 5 snekkere til å bidra til inndeling / innredning innvendig. Vi har behov for materialer til innredningen – herunder ny kjøkkeninnredning.

Skal vi legge inn en stripe med blå kattemfarge midt i bygget – eller skal vi la det være grått ?


Ta kontakt med Morten Opøyen – 915 10 348 – dersom du ønsker å bidra. 

 
 VEDLEGG 1.5.0 Endret plassering driftsbygg
 VEDLEGG 1.6.0 Plan og snitt Driftsbygg 21.04.2015
 VEDLEGG 1.7.0 Fasade 21.04.2015

 

I år blir det Fotballskole for jenter i Kattem!

Jenter 16 arrangerer fotballskole siste helga før skolen slutter, 12-14 juni på Åsheimbanen.

Det blir tradisjonelt opplegg med trening tre dager, utdeling av sekk, t-skjorte og  måltider , i tillegg til fotballfest lørdag kveld på skolen.

Alle jenter født mellom 2002 og 2008 er invitert til å delta.

Påmelding til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen 1. juni, enten via oppmannen på laget eller direkte.

Jentene på J16-laget vil selv være instruktører og de vil også komme rundt på treningene til alle jentelagene og dele ut innbydelser i løpet av nærmeste framtid. Se vedlagte fil for mere detaljer. 

 Les invitasjonen her.

Vanvikan Indoor

Gutter 14 ble i helgen nummer 1. og nummer 3 i Vanvikan Indoor!


Vi gratulerer! 

Nytt styre i Kattem IL Fotballklubb

På Årsmøtet i Kattem IL Fotballklubb 22.03.2015 ble det valgt nytt styre i klubben. Det nye styret består nå av:

Henrik Hernes, styreleder
Pål Sund, nestleder
Marianne Haugen, styremedlem
Tina Romero, styremedlem
Marte Siem, styremedlem
Stian Schjølberg, styremedlem
Ole Nilssen, varamedlem
Stener Skogmo, varamedlem