Treningsavgift for 2015.

Styret har behandlet og vedtatt treningsavgifter for 2015. Avgiftene er stort sett uendret i forhold til 2014. På første faktura for året tilkommer medlemsavgiften på kr 100.-, Årsmøtets vedtak om ekstra innbetaling kr 350.- for egenkapitalfinansiering av ny bane og bytte av dekke, samt faktura gebyr kr 50.- er lagt til.

Styret i Kattem IL Fotballklubb

 Aktivitetsavgift 2015 for Kattem IL Fotballklubb

Nyansatt daglig leder Kattem IL Fotballklubb

Som mange allerede er kjent med er det ansatt ny daglig leder i klubben fra 01.01.2015. Han heter Kjell Bekken, er 62 år og kombinerer denne 50 % stillingen med uttak av pensjon.

Kjell har vokst opp på Heimdal og gikk på Åsheim barne- og ungdomsskole. Han har i sine yngre år spilt fotball på Heimdal og RBK, spilt på Trondheim kretslag, deltatt på guttelandslagssamling og vært uttatt på Norges juniorlandslag.

I tillegg har Kjell vært en aktiv friidrettsutøver. Han ble skolemester i Trondheim og deltok i Trøndersk friidrettsmesterskap. På bakgrunn av dette ble Kjell i 1966 kåret til Heimdals beste idrettsutøver.

I 2000 – 2001 var Kjell formann og styreleder i Tiller fotballavd., samtidig som han var daglig leder for prosjektering av Trondheim Kunstgress Syd. Han var med og etablerte det vi nå kjenner som «Tonstad/ Tillerbanen».

Kjell har tverrfaglig yrkeserfaring og utdanning. Han har utdanning innen kjøle- og fryseteknikk, logistikk, regnskap, økonomi og markedsføring. Kjell har erfaring fra flere håndverksbedrifter / transport og har i flere år innehatt lederjobber for små og mellomstore firma i Trondheim.

I hans stillingsinstruks inngår alt administrativt arbeid for klubben, herunder brev / e-post, økonomi med bilag / kontering, samarbeid med regnskapsfører for klubbens regnskaper, budsjettering, utfakturering av treningsavgifter etc. Han vil ta over og organisere klubbens dugnader. Videre vil han ivareta baneanleggene med rutiner for drift og vedlikehold samt være den som håndterer klubbens materiell / utstyr – herunder drakter og baller.

Kjell har sitt kontorsted i klubblokalet i Gulspurvveien og vil etter hvert kanskje operere med en fast kontortid. Klubben har kjøpt bærbar maskin, skriver og har kopimuligheter i klubblokalet. Det er nå etablert internettforbindelse i klubblokalet, og det vil bli kjøpt inn en prosjektor til bruk i møterommet. Booking av klubblokalet gjøres til Kjell – som nå har montert en nøkkelboks på veggen utenfor lokalet. Kode oppgis av Kjell.

Kjell blir som daglig leder den personen du som oppm/k og tiltaksansvarlig vil få mest med å gjøre, og her er hans kontaktdata:

 

Styret ønsker Kjell Bekken velkommen til klubben.

Med vennlig hilsen

Morten Opøyen
Styreleder Kattem IL Fotballklubb

Oppmannsmøte 26. november

Til alle oppmenn og tiltaksansvarlige i Kattem IL fotballklubb

Da inviterer vi alle oppmenn og tiltaksansvarlige i lagene til et årlig møte i klubben!

Dette blir onsdag 26. november kl. 19 i klubblokalet i Gulspurvveien.

Les mer: Oppmannsmøte 26. november

Hjemmesiden

Om du har noe du ønsker skal ligge her på siden kan du sende dette til hjemmeside@kattem-fotball.no.

Dette kan da være bilder og en liten tekst om noe spennende som har skjedd for et lag i Kattem.

Pålogging